Rapporter

  
Tittel:
Manure-based recycling fertilisers
A literature review of treatment technologies and their effect on
phosphorus fertilisation effects

Forfatter: Eva Brod
År: 2018

Publisert av NIBIO

Link: PDF
Tittel:
Fosforeffekt av organisk avfall

Forfatter: Eva Brod og Anne Falk Øgaard
År: 2021

Publisert av NIBIO

Link: NIBIO